Kan man verkligen tjäna pengar på att vara klimatforskare och hävda att den globala uppvärmningen kan leda till en katastrof om vi inte gör någonting – någonting som kommer att innebära uppoffringar för oss, uppoffringar som inte alla är beredda att göra? Det är någonting som vissa bestämt hävdar, främst då i USA, men även här på andra sidan Atlanten finns de de som framför denna åsikt. I USA talar klimatskeptiker om ”Big Science”, som en variant av ”Big Pharma” och ”Big Oil”, som syftar på läkemedels, och oljeindustrin. Men hur hänger det egentligen ihop? Sitter det forskare och blir rika på att berätta om vad som händer med vår planet?

Vem blir rik på klimatet?

Teknik- och vetenskapssajten Ars Technica skrev om detta fenomen för inte alltför länge sedan, och deras slutsats är inte speciellt överraskande: om de som sysslar med klimatvetenskap är ute efter att tjäna pengar, ja, då gör de ett riktigt dåligt jobb. Det är nämligen så enkelt som att klimatforskning inte får speciellt mycket finansiellt stöd, jämfört med många andra forskningsområden. Ett exempel Ars Technica tar upp är forskning kring hållbar energi (som för all del är någonting som kan hjälpa till att motverka klimatförändringen), som får mer än dubbelt så mycket pengar. Att studera klimatet och klimatförändringar ger helt enkelt inte mycket pengar.

Sedan då frågan om huruvida klimatet förändras på jorden eller inte, och huruvida människan har någon del i det hela. På den första frågan svarar numera även de som var inbitna skeptiker för tio år sedan ja. Men fortfarande är det många som inte tror att vi människor påverkar, trots att hur detta fungerar faktiskt varit känt sedan 1970-talet.

Så det finns pengar i klimatförändringen. Bara inte i att påpeka att den faktiskt existerar och att människan har en stor del i den.
klimat