Enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster och dörrar ut 20 procent av värmen som används för att värma upp ett hus. Med bra isolering går det alltså att sänka uppvärmningskostnaderna rejält samtidigt som du gör något snällt mot klimatet.

Det är oundvikligen en ganska stor investeringskostnad att byta fönster. Räkna med att fönstermontörer tar ungefär 400 till 650 kr/timme för att byta fönster. (länk) Om du vill göra ett klimatsmart val (som är billigare) har jag läst att det också går att byta en ruta för att skapa treglasfönster eller så kan man byta ut glasen mot en energiglaskassett.

Så vad är ett energifönster?

Alla fönster har ett u-värde. Det är det du ska kika på när du väljer fönster. Ju lägre u-värde desto bättre är isoleringen på fönstret. Om fönstret har ett u-värde på 1,2 eller lägre klassas det som ett energifönster. U-värdet gäller för hela fönsterkonstruktionen, det vill säga, fönsterkarm, fönsterbåge och glas.

Använd rotavdraget

Om du vill sänka kostnaden på fönsterbytet kan du använda rotavdraget. Det ger dig rätt till 30 procent i avdrag. Maxbeloppet ligger på 50 000 kronor. Det täcker alltså knappast hela kostnaden för fönsterbytet, men det är en ändå en betydande ”rabatt”.

Byt inte ut gamla originalfönster!

Jag vill poängtera att du aldrig ska byta ut gamla träfönster, då är det bättre att renovera. Dina gamla träfönster är anpassade till huset och dess alldeles egna arkitektur. De är en del av byggnadens kulturhistoriska värde. Om dina fönster har blivit energibovar är ett alternativ istället att byta ut glaset i innerbågen mot lågemissionsglas (energiglas) vilket kommer öka fönstrets värmeisoleringsförmåga.