Miljökvarn

Värnar vår miljö

Kategori: Naturen

Ansvarsfull plast

Att plast inte är bra för naturen tror vi inte är något sensationellt påstående. I själva verket så är det någonting som de flesta av oss är väl medvetna om. Men samtidigt så är plast också någonting som är väldigt användbart, och även de mest miljövänliga av oss använder till exempel plastpåsar. Helt enkelt för att det inte finns några riktiga alternativ som fungerar lika bra, i vissa sammanhang. Ibland går det lika bra med exempelvis papper, men långt ifrån alltid. Plast är helt enkelt ett nödvändigt ont som vi måste leva med. Men det hindrar inte att vi inte kan använda plast på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Vissa saker är självklara, som att inte kasta plastsaker omkring oss ute i naturen, medan andra är lite mer subtila.

Använd plastpåsarna på ett bra sätt
Plastpåsar kan användas längre än man kan tro. Det gäller bara att vara lite försiktig när man använder dem. Många knyter exempelvis ihop dem, för att försluta dem. Det är någonting som förkortar deras livslängd avsevärt. Att knyta upp och ihop en plastpåse gång på gång gör att den blir sämre och sämre raskt. I stället skulle vi då vilja rekommendera en påsklämma, från exempelvis klämmor.se, för att försluta dem med. Det gör att plastpåsen kan användas bra mycket längre. Dessutom så är det betydligt mindre krångel med en påsklämma än att knyta ihop den. Det gäller då inte minst fryspåsar – försök själv knyta upp en iskall fryspåse, så förstår ni vad vi menar!

Skärgården – miljö värd att värna!

Det har ju ett större värde att värna om vår miljö. Ju mer vi förstör den, desto svårare så kommer mänskligheten att få att överleva, speciellt i och med att jordens befolkning ökar raskt. Vi behöver ju en levande jord för att kunna få föda. Då har vi inte ens tänkt på det hot som klimatförändringen innebär, som kan komma att få mer direkt handfasta konsekvenser av katastrofal natur, speciellt i många kustområden. Men även om det är den stora helheten som är det viktigaste, så påverkar det också i det lilla. Tjernobylkatastrofen 1986 lede ju till exempel till drastiskt minskad bär- och svampplockning i vissa delar Sverige på grund av den höga strålningsnivån.
Skargard
Fiske
Storfiske är någonting som kan vara skadligt om det inte regleras. Utfiskning, helt enkelt, där man fiskar så mycket av en art, exempelvis torsk, att den i princip tar slut och det krävs många år utan fiske för den att återhämta sig. Utfiskning är dock inte det enda hotet mot fisket, utan även miljöförstöring i allmänhet, med höga kvicksilverhalter i fiskar.

Men fortfarande går det bra att fiska i exempelvis Stockholms skärgård, någonting som de flesta borde prova på för att få en känsla för hur viktig vår miljö faktiskt är. Det gäller för övrigt även utan fiske; Stockholms skärgård är en upplevelse även utan kastspö. Det kommer den förhoppningsvis att vara även om hundra år, men då krävs också att vi människor tar vårt miljöansvar.

Därför så skulle vi gärna vilja rekommendera alla företagsledare, chefer och andra i maktställningar på företag att förlägga årets (eller nästa års, eller året efter det) sommarfest till just skärgården. Det finns eventbyråer som kan arrangera detta på ett smidigt vis. På så vis kommer de anställda att få en lite djupare känsla för vad som egentligen är meningen med att kämpa för miljön. Det handlar i slutändan om livskvalitet!

© 2020 Miljökvarn

Tema av Anders NorenUpp ↑