Hur stor skillnad kan egentligen ett hushåll göra vad gäller återvinning av avfall? När det gäller mängden avfall som produceras i Sverige så står hushållen bara för en ytterst liten del. 2012 producerade svenska hushåll 4 miljoner ton avfall, medan gruvindustrin stod för 129 miljoner ton och övriga företag för 23 miljoner ton. Så 2-3 procent av allt avfall i Sverige kom från hushållen. Sådana siffror gör kanske att det är lätt att tänka att det inte spelar någon större roll vad man gör som privatperson, eftersom det mesta avfallet kommer från företag. Men det är att göra det väl enkelt för sig.

Sverige världsledande
Avfallssortering är roligt!För Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det gäller återvinning. Källsortering och återvinning är ju heller ingenting som kräver speciellt stor ansträngning, samtidigt som det ju faktiskt gör skillnad. Dessutom, vad gäller så kallat ”farligt avfall” så producerar hushållen nästan lika mycket sådant som gruvindustrin – 0,4 respektive 0,6 miljoner ton. Så det finns ingen anledning att ligga på latsidan. Farligt avfall är farligt och ska självklart tas om hand på ett bra sätt. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket så ökade återvinningen av avfall med 14% mellan 2012 och 2014. Problemet är bara det att under samma period så MINSKADE återvinningen av ”farligt avfall” med lika mycket, 14%. Dock, under samma period så minskade mängden farligt avfall som hushållen producerade med 2%, vilket ju är ett litet steg i rätt riktning.

Men samtidigt så finns det ett grundläggande problem som vi också måste lösa. Vi blir stadigt bättre på återvinning, och en allt större andel återvinns. Problemet är att mängden avfall vi producerar ökar i ännu snabbare takt. Återvinning är ju bra, men ännu bättre vore ju att minska den mängd avfall som vi skapar.